• Registration
CUDTS
Acte necesare PDF

Admitere 2013 - 2014

Acte necesare înscrierii

- diplomă bacalaureat în original şi o copie legalizată;

- foaie matricolă;

- copie legalizată după certificatul de naştere, de căsătorie (unde este cazul) şi buletinul de identitate;

- 4 poze color, tip buletin;

- adeverinţă medicală;

- cerere tip de înscriere (se obţine de la secretariat);

- dosar plastic şi folii;

- 20 coli xerox;

- taxă înscriere

Informaţii suplimentare se pot obţine telefonic de la secretariatele facultăţilor.

 
Copyright CUDTS © 2016 Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin