Country Switcher

 

Xpert Access

A- A A+

Search

 

 

Ce oferim?

 1. Programe de studii universitare de licenţă şi masterat din diverse domenii: ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice;
 2. Un corp profesoral valoros, alcătuit din peste 75 cadre didactice pasionate de profesia de dascăl, ce au o pregătire profesională temeinică şi o activitate de cercetare intensă, racordată la ultimele noutăţi din domeniul teoriei şi practicii de specialitate, în consens cu tendinţele progresului tehnico-ştiinţific;
 3. Personal didactic auxiliar dedicați profesiei, care asigură bună deșfăsurare a activității didactice și de cercetare.
 4. Cooperări internaționale, prin acorduri bilaterale, ERASMUS și Non-ERASMUS.

 

Universitatea din Craiova este afiliată la:

 • EUA - European Universities Association (Asociaţia Universităţilor Europene); 
 • CER - Conference of European Rectors (Conferinţa Rectorilor Europeni); 
 • IAU - International Association of Universities (Asociaţia Internaţională a Universităţilor); 
 • IAUP - International Association of University Presidents (Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi); 
 • AUF - Agence Universitaire de la Francophonie (Agenţia Universitară a Francofoniei); 
 • BSUN - Black Sea Universities Network (Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagă); 
 • AEUA - Association of Arab and European Universities (Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene) etc.